Bruksprovet 2018

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år samt även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på officiell tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir godkänd för avel i SWB.

Mer information: www.swb.org/bruksprov