Villkor för köp av video

Priser
Priserna på videos anges alltid och är inklusive moms. De priser vid beställningstillfället som anges på webbsidan för varje filmklipp gäller.

Betalningsvillkor
Betalning av beställningar sker direkt via Bankkort och vår betalningsleverantör DIBS.

Beställning
Beställning sker via www.equisport.tv. För att beställa måste du vara 18 år.
I annat fall krävs målsmans/vårdnadshavares godkännande.

Leveranstid
Digital levereras sker inom bara några minuter efter du erhållit en bekräftelse. Ett e-postmeddelande skickas ut med besked om en länk, som länkar till ditt beställda videoklipp.

Ångerrätt, men inte för utskickad länk.
Du har möjlighet att ta del av videon på webbsidan. När länken skickats ut är videon spridd och kan inte återlämnas. Vi har med andra ord ingen möjlighet att ta tillbaka annat än en kopia av bilderna. De finns hos dig och kan inte göras mer eller mindre varaktiga. Även om den lag som reglerar denna typ av köp, distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:39), i princip stadgar en ångerrätt görs undantag för varor som av något skäl inte kan återlämnas.

Reklamationer
Har du fått fel video eller har andra klagomål måste du inkomma med besked skriftligen inom 14 arbetsdagar efter det att du har fått bilden. Du skickar till support@equisport.tv

Rätten till material
Vid köp garanterar köparen att materialet endast används för privat bruk, det är inte tillåtet att vidareförmedla eller sälja materialet vidare till tredje man. Ej heller att spela upp offentligt för en stor publik. Har du frågor angående rättigheter till material är du välkommen att kontakta info@eventmedia.nu. Upphovsrättsinnehavare för materialet är Event Media Sweden AB.

Övrigt
Svensk lag tillämpas för alla köp detta avtal. Har du frågor angående köpvillkoren är du välkommen att kontakta oss via e-post support@equisport.tv

Säljare är:
Equisport Television