Bruksprovet 2018

2-4 mars 2018
Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år samt även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på officiell tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir godkänd för avel i SWB. Mer information: www.swb.org/bruksprov

fredag 2 mars

13:40 Exteriörbedömning, direktkvalificerade hingstar
Videoklipp
18:00 Swede Horse Hingstklasser Dressyr
Videoklipp
17:00 Swede Horse Hingstklasser Hoppning
Videoklipp

lördag 3 mars

10:40 Gångarter II 3-åriga dressyrhingstar
Videoklipp
17:30 Testryttare dressyr, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Videoklipp
08:30 Löshoppning II 3-åringar hopphingstar
Videoklipp
13:00 Testryttare hoppning, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Videoklipp

söndag 4 mars

09:00 Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
Videoklipp
13:00 Gångarter 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt prestationshingstar
Videoklipp