Innendørs NM ponni og children

25-27 oktober 2019

fredag 25 oktober

11:00 Klass 1-D - Ponni kat III og II LA-0.80/0.90m- bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 2-D - Ponni kat I LA-1,00m bed- 274.5.3
Videoklipp
Klass 3-D - Ponni kat III 0.80m (LA) Finale 1.avd i TopSpec cup. Bed 280 Feil og Stil.
Videoklipp
Klass 4-D - Ponni kat II og I 0.90/1.00m(LA) Finale 1.avd i TopSpec cup.Bed 280 Feil og Stil.
Videoklipp
Klass 5-D - Ponni kat III og II MB-0.90/1,00m bed 238.2.1
Videoklipp
Klass 6-D - Ponni kat I MB-1,10m bed 238.2.1
Videoklipp
Klass 7 - Ponni kat II MA-1.10m- bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 9-D - Children Hest 1.10m (LB) bed 274.5.3 kun åpen for Children ryttere
Videoklipp
Klass 10B - Unghest 1.10m(LB) bed 279. Kun for unghest 5 års
Videoklipp
Klass 10-D - Hest 1.10m (LB)- bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 11 - Hest 1.20m (LA) bed 238.2.1
Videoklipp

lördag 26 oktober

10:00 Klass 12 - INM Ponni kat II -1.avd -1.05m bed 280
10:40 Klass 13 - INM Ponni kat I-1.avd -1.15m bed 280
Videoklipp
11:40 Klass 14 - INM Children Hest 1.10m (LB) 1. avd. bed 280 Feil og Stil
Videoklipp
Klass 15-D - Ponni III- 0.80m (LA) Finale 2. avd TopSpec Cup bed 238.1.1
Videoklipp
Klass 16-D - Ponni II+I  0.90/1.00m (LA) Finale 2avd. TopSpec cup bed 238.1.1
Videoklipp
Klass 17-D - Ponni III+II (LA+5) 0.85-0.95m bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 18-D - Ponni I - 1.05m(LA+5) bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 19 - Ponni II- 1.05m (MB+5) bed 238.2.1
Klass 20 - Ponni I - 1.15m (MB+5) bed 238.2.1
Videoklipp
Klass 21B - Unghest 5 års 1.15m (LB+5) bed 279
Videoklipp
Klass 21 - Hest 1.15m (LB+5) sponset av Kingsrød Trading bed 274.5.3
Videoklipp
Klass 22 - Hest 1,25 (LA+5) Sponset av Arnebergs Hesteutstyr Fevik bed 238.2.1
Videoklipp

söndag 27 oktober

09:00 Klass 23 - INM Ponni II- 2. avd 1.10m (MA) bed 261.3.2b
Videoklipp
10:15 Klass 24 - INM Ponni I - 2 .avd. 1.20m(MA) Bed 261.3.2.b
Videoklipp
12:15 Klass 25 - INM Children Hest 1.15m 2.avd. (LB+5) - bed 261.3.2b
Videoklipp
13:50 Klass 26-D - Ponni III - 0.80m (LA) Finale 3.avd TopSpec Cup bed 238.2.2
Videoklipp
Klass 27-D - Ponni II+I- 1.00 m (LA) Finale 3. avd. TopSpecCup- bed 238.2.2
Videoklipp
Klass 28-D - Ponni II 1.00m (MB) bed 238.2.1
Videoklipp
Klass 29-D - Ponni I 1.10 (MB) - bed 238.2.1
Videoklipp
Klass 30B - Unghest 5 års 1.15m(LB+5) bed 279CR
Videoklipp
Klass 30 - Hest 1.15m (LB+5) bed274.5.3
Klass 31 - Hest 1.25m (LA+5) bed 238.2.1
Videoklipp